NetPoint, a.s.

Spoločnosť NetPoint, a.s. vznikla v roku 2001 ako spoločnosť založená na skúsenostiach s poskytovaním telekomunikačných služieb od roku 1996 (spoločnosti Isternet a Euroweb) a vývojom zákazníckych riešení.

Poznanie trhu odberateľov a dodávateľov, znalosť existujúcich riešení a a ich integrácie do ucelených bezpečných riešení ale najmä citlivé vnímanie požiadaviek zákazníkov a hľadanie efektívnych ciest ako ich splniť umožnilo spoločnosti za krátke obdobie získať významné postavenie na trhu v Slovenskej republike v oblastiach svojho záujmu.

Ako formu ocenenia nášho prístupu k zákazníkom, otvorenosti novým riešeniam a svojho obchodného potenciálu a kontaktov v komerčnej ako aj nekomerčnej oblasti, chápeme aj poverenie na zatupovanie nemeckej spoločnosti Jenoptik Robot GmbH v Českej a Slovenskej republike, spoločnosti Reveal Media Ltd a Kustom Signals Inc a v Slovenskej republike ako aj poverenie tvorcov systému UniMoCom Network® na obchodné a technické zastúpenie riešenia pre celý svet.

Silná orientácia na zákazníka, flexibilita, rýchlosť, využitie progresívnych technológií, prehľadný systém billingu a garantovaná kvalita služieb sú atribútmi, ktoré nám už dnes pomáhajú umiestňovať sa aj napriek mladosti firmy pred konkurenciu.

Spoločnosť NetPoint, a.s. zastrešuje skupinu expertov a expertných spoločností s orientáciou hlavne na veľkých zákazníkov a ponúka služby a svoje riešenia vo viacerých oblastiach. Nie je našou ambíciou zamestnávať v spoločnosti priamo stovky zamestnancov. Pre riešenia kontrahujeme najlepších expertov Slovenskej republike a v zahraničí, ako aj najv7znamnejšie firmy vo svojich oblastiach. Našou hlavnou úlohou je pochopiť požiadavky zákazníka, pretaviť ich do zadania a konkrétneho projektu, predložiť návrh riešenia zákazníkovi, samotná implementácia vrátane kontrahovania subdodávateľov a zmluvných vzťahov, riadenie projektu až do jeho ukončenia nevynímajúc záručný a pozáručný servis a podporu zákazníka.

V septembri 2018 bola spoločnosť pretransformovaná na NetPoint, a.s.

Najväčšou výzvou bol pre našu spoločnosť projekt Summit Bush Putin, kde nám bolo cťou riadiť a koordinovať celý projekt a zastrešiť s pomocou našich subdodávateľov kompletné dodávky WAN a LAN sietí, telekomunikačné služby hlas – dáta – internet, dodávky IT techniky a kancelárskej techniky, sietí pre televízne a rozhlasové štáby a projekčné a tlmočnícke služby. Počas projektu sme vzhľadom maximálnu bezpečnosť akcie poskytovali služby a spolupracovali aj so zložkami Ministerstva vnútra SR, U.S.A a Ruskej federácie, čo bolo podmienené našou bezúhonnosťou. Na oficiálnu deklaráciu tejto skutočnosti sme sa podrobili previerke Národného bezpečnostného úradu pre oboznamovanie sa s utajenými skutočnosťami s vyhovujúcim výsledkom.

Skúsenosti z projektu Summit Bush Putin sme využili v septembri 2010, kde sa nám dostalo cti stať sa odborným garantom konferencie NATO MC Conference Slovakia 2010 vo Vysokých Tatrách.

V roku 2009 sme po 12 mesiacoch výstavby úspešne odovzdali hlavné a záložné dátové centrum spoločnosti SPP, a.s. Bratislava ako hlavný koordinátor a člen konzorcia dodávateľov ASSYX – MICROCOMP – RITTAL – NETPOINT, kde sme sa okrem iného priamo podieľali na dodávkach ASHZ, EPS a energetických sietí VN / NN. Dodávka spočívala v komplexnej dodávke stavby a technológií na kľúč.

V roku 2010 sme využili naše dlhoročné skúsenosti s výrobou a dodávkami informačných a platobných terminálov a reagovali na výzvu Slovenskej pošty a ÚGKK SR, navrhnúť a neskôr dodať riešenie pre automatický predaj kolkových známok. Výsledkom nášho snaženia bola dodávka 60 kusov automatických vydávačov kolkových známok na katastrálnych úradoch SR a ich prevádzkovanie po dobu 4 rokov.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam ľudí pracujúcich v spoločnosti NetPoint v oblasti IT, vďaka externým poradcom a spolupracovníkom z radov expertov, sme schopní poskytovať klientom komplexné služby vo všetkých uvedených oblastiach.