NetPoint, a.s.

Spoločnosť NetPoint, a.s. vznikla v roku 2001 ako spoločnosť založená na skúsenostiach s poskytovaním telekomunikačných služieb od roku 1996 (spoločnosti Isternet a Euroweb) a vývojom zákazníckych riešení.

Poznanie trhu odberateľov a dodávateľov, znalosť existujúcich riešení a ich integrácie do ucelených bezpečných riešení ale najmä citlivé vnímanie požiadaviek zákazníkov a hľadanie efektívnych ciest ako ich splniť umožnilo spoločnosti za krátke obdobie získať významné postavenie na trhu v Slovenskej republike v oblastiach svojho záujmu.

Ako formu ocenenia nášho prístupu k zákazníkom, otvorenosti novým riešeniam a svojho obchodného potenciálu a kontaktov v komerčnej ako aj nekomerčnej oblasti, chápeme aj poverenie na zastupovanie nemeckej spoločnosti Jenoptik Robot GmbH v Českej a Slovenskej republike, spoločnosti Reveal Media Ltd a Kustom Signals Inc a v Slovenskej republike ako aj poverenie tvorcov systému UniMoCom Network® na obchodné a technické zastúpenie riešenia pre celý svet.

Silná orientácia na zákazníka, flexibilita, rýchlosť, využitie progresívnych technológií, prehľadný systém billingu a garantovaná kvalita služieb sú atribútmi, ktoré nám už dnes pomáhajú umiestňovať sa aj napriek mladosti firmy pred konkurenciu.

Spoločnosť NetPoint, a.s. zastrešuje skupinu expertov a expertných spoločností s orientáciou hlavne na veľkých zákazníkov a ponúka služby a svoje riešenia vo viacerých oblastiach. Nie je našou ambíciou zamestnávať v spoločnosti priamo stovky zamestnancov. Pre riešenia kontrahujeme najlepších expertov Slovenskej republike a v zahraničí, ako aj najvýznamnejšie firmy vo svojich oblastiach. Našou hlavnou úlohou je pochopiť požiadavky zákazníka, pretaviť ich do zadania a konkrétneho projektu, predložiť návrh riešenia zákazníkovi, samotná implementácia vrátane kontrahovania subdodávateľov a zmluvných vzťahov, riadenie projektu až do jeho ukončenia nevynímajúc záručný a pozáručný servis a podporu zákazníka. V septembri 2018 bola spoločnosť pretransformovaná na NetPoint, a.s.

Najväčšou výzvou bol pre našu spoločnosť projekt Summit Bush Putin, kde nám bolo cťou riadiť a koordinovať celý projekt a zastrešiť s pomocou našich subdodávateľov kompletné dodávky WAN a LAN sietí, telekomunikačné služby hlas – dáta – internet, dodávky IT techniky a kancelárskej techniky, sietí pre televízne a rozhlasové štáby, projekčné a tlmočnícke služby. Počas projektu sme vzhľadom maximálnu bezpečnosť akcie poskytovali služby a spolupracovali aj so zložkami Ministerstva vnútra SR, U.S.A a Ruskej federácie, čo bolo podmienené našou bezúhonnosťou. Na oficiálnu deklaráciu tejto skutočnosti sme sa podrobili previerke Národného bezpečnostného úradu pre oboznamovanie sa s utajenými skutočnosťami s vyhovujúcim výsledkom.

Skúsenosti z projektu Summit Bush Putin sme využili v septembri 2010, kde sa nám dostalo cti stať sa odborným garantom konferencie NATO MC Conference Slovakia 2010 vo Vysokých Tatrách.

V roku 2009 sme po 12 mesiacoch výstavby úspešne odovzdali hlavné a záložné dátové centrum spoločnosti SPP, a.s. Bratislava ako hlavný koordinátor a člen konzorcia dodávateľov ASSYX – MICROCOMP – RITTAL – NETPOINT, kde sme sa okrem iného priamo podieľali na dodávkach ASHZ, EPS a energetických sietí VN / NN. Dodávka spočívala v komplexnej dodávke stavby a technológií na kľúč.

V roku 2010 sme využili naše dlhoročné skúsenosti s výrobou a dodávkami informačných a platobných terminálov a reagovali na výzvu Slovenskej pošty a ÚGKK SR, navrhnúť a neskôr dodať riešenie pre automatický predaj kolkových známok. Výsledkom nášho snaženia bola dodávka 60 kusov automatických vydávačov kolkových známok na katastrálnych úradoch SR a ich prevádzkovanie po dobu 4 rokov.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam ľudí pracujúcich v spoločnosti NetPoint v oblasti IT, vďaka externým poradcom a spolupracovníkom z radov expertov, sme schopní poskytovať klientom komplexné služby vo všetkých uvedených oblastiach.

Spoločnosť je držiteľom:

 • potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou do stupňa „TAJNÉ“, „NATO SECRET“ a „EU SECRET“ vydaných Národným bezpečnostným úradom SR;
 • rozhodnutia o registrácii na montáž určených meradiel, ktoré vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky;
 • licencie na prevádzkovanie technickej služby;
 • povolenia na  obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zamestnanci spoločnosti sú držiteľmi nasledujúcich certifikátov:

 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control - ISACA )
 • CISA (Certified Information Systems Auditor - ISACA)
 • CISM (Certified Information Security Manager - ISACA )
 • CEH (Certified Ethical Hacker EC-Council )
 • ITIL foundation (APM Group, EXIN)
 • Data Protection Officer (Certificate of competence - ITE-AUDIT)
 • Manažér informačnej bezpečnosti a Interný auditor ISMS podľa ISO/IEC 27001:2013 (TÜV NORD Slovakia)

 

Naše politiky IMS, QMS, EMS, OHSAS