Telefón: +421 (2) 209 209 00
Fax: +421 (2) 582 394 52
E-mail: office@netpoint.sk

Sídlo a kancelária
NetPoint, a.s.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

IČO: 35 819 065
IČ DPH: SK2020202404

Registrácia
Obchodný register, OS Bratislava 1
Vložka číslo 6836/B, odd. Sa