PRIPRAVENÍ NA KAŽDÚ VÝZVU

Veľkou výzvou bol pre našu spoločnosť projekt Summit Bush Putin, kde nám bolo cťou riadiť a koordinovať celý projekt a zastrešiť s pomocou našich subdodávateľov kompletné dodávky WAN a LAN sietí, telekomunikačné služby hlas – dáta – internet, dodávky IT techniky a kancelárskej techniky, sietí pre televízne a rozhlasové štáby a projekčné a tlmočnícke služby. Počas projektu sme vzhľadom maximálnu bezpečnosť akcie poskytovali služby a spolupracovali aj so zložkami Ministerstva vnútra SR, U.S.A a Ruskej federácie, čo bolo podmienené našou bezúhonnosťou. Na oficiálnu deklaráciu tejto skutočnosti sme sa podrobili previerke Národného bezpečnostného úradu pre oboznamovanie sa s utajenými skutočnosťami s vyhovujúcim výsledkom.
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a spolupráci so špičkovými slovenskými a zahraničnými partnermi sme schopní poskytovať klientom komplexné služby bez ohľadu na veľkosť a zložitosť projektu. Kontaktujte nás a presvedčte sa sami!
Skúsenosti z projektu Summit Bush Putin sme využili v septembri 2010, kde sa nám dostalo cti stať sa odborným garantom konferencie NATO MC Conference Slovakia 2010 vo Vysokých Tatrách.
Odborný garant konferencie.
Management dodávky, inštalácie a prevádzky systémov.
Zabezpečenie veľkoplošnej projekcie a LCD TV kompletov pre ozvučenie a prenos videosekvencí.
Zabezpečenie tlmočníckych služieb a kompletov pre zvuk z videoprojekcie a konaných akcií vrátane tlmočníckych kabín
ozvučenie priestorov.