PRIPRAVENÍ NA KAŽDÚ VÝZVU

Veľkou výzvou bol pre našu spoločnosť projekt Summit Bush Putin, kde nám bolo cťou riadiť a koordinovať celý projekt a zastrešiť s pomocou našich subdodávateľov kompletné dodávky WAN a LAN sietí, telekomunikačné služby hlas – dáta – internet, dodávky IT techniky a kancelárskej techniky, sietí pre televízne a rozhlasové štáby a projekčné a tlmočnícke služby.

Počas projektu sme vzhľadom maximálnu bezpečnosť akcie poskytovali služby a spolupracovali aj so zložkami Ministerstva vnútra SR, U.S.A a Ruskej federácie, čo bolo podmienené našou bezúhonnosťou. Na oficiálnu deklaráciu tejto skutočnosti sme sa podrobili previerke Národného bezpečnostného úradu pre oboznamovanie sa s utajenými skutočnosťami s vyhovujúcim výsledkom.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a spolupráci so špičkovými slovenskými a zahraničnými partnermi sme schopní poskytovať klientom komplexné služby bez ohľadu na veľkosť a zložitosť projektu.

Ponúkame Vám služby kybernetickej bezpečnosti v oblasti analytických činností, riadenia rizík, zabezpečenia dát, komunikačnej bezpečnosti, vykonávania penetračných testov, budovania bezpečnostných operačných centier a iné služby podľa Vašich požiadaviek.

Kontaktujte nás a presvedčte sa sami!

Skúsenosti z projektu Summit Bush Putin sme využili v septembri 2010, kde sa nám dostalo cti stať sa odborným garantom konferencie NATO MC Conference Slovakia 2010 vo Vysokých Tatrách.

  • Odborný garant konferencie.
  • Management dodávky, inštalácie a prevádzky systémov.
  • Zabezpečenie veľkoplošnej projekcie a LCD TV kompletov pre ozvučenie a prenos videosekvencií.
  • Zabezpečenie tlmočníckych služieb a kompletov pre zvuk z videoprojekcie a konaných akcií vrátane tlmočníckych kabín
    ozvučenie priestorov.

Spoločne proti úplatkárstvu

V rámci boja proti korupcii naša spoločnosť NetPoint, a. s. od mája 2019 poskytuje verejnosti možnosť prostredníctvom e-mailovej adresy hlasenia@netpoint.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu,  prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 54/2019 Z.z.