Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Systém UniMoCom Network®

Analýza prostredia DPB, a.s., projekcia a implementácia systému vrátane poskytovania servisných a telekomunikačných služieb do vozidiel Dopravného podniku Bratislava:

 • autobusy
 • trolejbusy
 • električky
 • dispečerské vozidlá

Systém je určený pre záznam videa a digitálnych dát priamo vo vozidlách DPB, a.s. a ich prenos medzi jednotlivými účastníkmi systému. Výstupom systému sú okrem poskytovanej služby permanentného monitorovania aj georeferencované dáta vrátane
videa umožňujúce spätnú rekonštrukciu priebehu udalostí v priestore na časovej osi. Vzhľadom na úspešnosť projektu v súčasnosti prebiehajú rokovania o rozšírení systému o ďalšie vozidlá DPB, a.s., a rokovania s inými dopravnými podnikmi v SR a ČR o implementácii systému.

Ministerstvo obrany SR

NATO MC Conference Slovakia 2010

Odborný garant konferencie.
Management dodávky, inštalácie a prevádzky systémov.
Zabezpečenie veľkoplošnej projekcie a LCD TV kompletov pre ozvučenie a prenos videosekvencí.
Zabezpečenie tlmočníckych služieb a kompletov pre zvuk z videoprojekcie a konaných akcií vrátane tlmočníckych kabín
ozvučenie priestorov.
Nepretržitá technická podpora pre 100% prevádzku systému a technická podpora pre účastníkov konferencie.

Summit Bush Putin

Veľkou výzvou bol pre našu spoločnosť projekt Summit Bush Putin, kde nám bolo cťou riadiť a koordinovať celý projekt a zastrešiť s pomocou našich subdodávateľov kompletné dodávky WAN a LAN sietí, telekomunikačné služby hlas – dáta – internet, dodávky IT techniky a kancelárskej techniky, sietí pre televízne a rozhlasové štáby, projekčné a tlmočnícke služby. Počas projektu sme vzhľadom na maximálnu bezpečnosť akcie poskytovali služby a spolupracovali aj so zložkami Ministerstva vnútra SR, U.S.A a Ruskej federácie, čo bolo podmienené našou bezúhonnosťou. Na oficiálnu deklaráciu tejto skutočnosti sme sa podrobili previerke Národného bezpečnostného úradu pre oboznamovanie sa s utajenými skutočnosťami s vyhovujúcim výsledkom.

Pramacom Slovakia, a.s.

Komplexný bezpečnostný audit ako komplexné skúmanie a posúdenie súladu bezpečnostných požiadaviek Schengenu a skutočného stavu a celkovej bezpečnostnej politiky Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. s aplikovateľnou legislatívou Slovenskej republiky, normami, štandardmi a záväznými požiadavkami, ktoré boli v Slovenskej republike prijaté a vyhlásené zákonným spôsobom, vrátane vypracovania bezpečnostných štúdií, návrhov opatrení a vypracovanie bezpečnostnej politiky.

SPP, a.s.

Dátové, internetové a hlasové služby. Výstavba nového dátového centra SPP, a.s. v Bratislave a záložného dátového centra SPP, a.s. v Nitre, vrátane dodávky technologických celkov:

 • rekonštrukcia objektu ZDC SPP NR a výstavba diela NDC SPP BA
 • energetické zabezpečenie vrátane dodávky dieselgenerátora a UPS
 • chladenie, klimatizácia a vzduchotechnika
 • monitorovanie technológií
 • PSN (poplach. Syst. Narusenia) + PTV (Priem TV)
 • ASHZ+EPS (autom. Hasenie)
 • SKV (system kontroly vstupu)

Sociálna poisťovňa, Bratislava

Prenájom dátových optických sietí a prístup do internetu.
Servis a dohľad.

Austria Telecom
CEZnet
Energotel, a.s.
GTS Slovakia, a.s.
Interoute Slovakia, s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.
Sanet
Slovanet, a.s.
SWAN, a.s.
T-Com, a.s.
T-Mobile, a. s.

Alef NULA, s.r.o.
Cisco systems Slovakia, s.r.o.
EMEL Bratislava, s.r.o.
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Novitech, a.s.
Procesna automatizacia, a.s.
Softline Services, a.s.

Surf Point Media, s.r.o.
Gordias, s.r.o.
Meta Group, GmbH
National Security Authority
QPRODUCTS, s.r.o.
Ralen Trade, s.r.o.
Soitron, a.s.
UniMoCom Development, s.r.o.