SOC

SOC, Security Operations Center je nepretržitý monitoring a zlepšovanie úrovne bezpečnosti v organizácii, prechádzanie, zisťovanie, analyzovanie a reakciu na incidenty kybernetickej bezpečnosti pomocou technológií a definovaných procesov a procedúr. Tím bezpečnostných analytikov má neustály dohľad nad tým čo sa práve deje s digitálnymi hodnotami klienta. Na základe dohodnutých procesov môžu jednať proaktívne a zasiahnuť v spolupráci s klientom už pri rodiacom sa incidente a tak predchádzať vzniku škôd. Zdrojom informácii sú relevantné technologické zariadenia klienta.