NIS

Smernica NIS (Network and Information Systems) je prvou celoeurópskou legislatívnou úpravou problematiky kybernetickej bezpečnosti. Začne sa uplatňovať od 10. mája 2018 a spoločnosti poskytujúce služby cloud computingu, internetových vyhľadávačov alebo online trhoviska, prípadne pôsobiace v odvetví dopravy, bankovníctva, zdravotníctva, verejnej správy, digitálnej infraštruktúry, energetiky, infraštruktúry finančných trhov, alebo dodávajúce pitnú vodu sú povinné sa zosúladiť s jej požiadavkami.