GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadením EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov, ktoré je prijaté Európskym parlamentom a Radou. Toto nariadenie sa začne uplatňovať od 25. mája 2018 a organizácie sú povinné sa zosúladiť s jeho požiadavkami. Nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom svete. Týka sa každej firmy či organizácie, ktorá zamestnáva ľudí, eviduje údaje o študentoch, absolventoch, uchádzačoch, externých spolupracovníkoch, dodávateľoch či partnerských organizáciách.