Summit Bush Putin

Najväčšou výzvou bol pre našu spoločnosť projekt Summit Bush Putin, kde nám bolo cťou
riadiť a koordinovať celý projekt a zastrešiť s pomocou našich subdodávateľov kompletné
dodávky WAN a LAN sietí, telekomunikačné služby hlas – dáta – internet, dodávky IT
techniky a kancelárskej techniky, sietí pre televízne a rozhlasové štáby a projekčné
a tlmočnícke služby. Počas projektu sme vzhľadom maximálnu bezpečnosť akcie poskytovali
služby a spolupracovali aj so zložkami Ministerstva vnútra SR, U.S.A a Ruskej federácie, čo
bolo podmienené našou bezúhonnosťou. Na oficiálnu deklaráciu tejto skutočnosti sme sa
podrobili previerke Národného bezpečnostného úradu pre oboznamovanie sa s utajenými
skutočnosťami s vyhovujúcim výsledkom.