Bezpečnosť IT miest a obcí 

Rozvoj elektronických služieb miest a obcí je prínosom pre občanov, podnikateľov, pracovníkov obecných a mestských úradov a pre celú verejnú správu. Úroveň služieb samosprávy a ich dostupnosť závisí od technického vybavenia obecných úradov a od možností ich pracovníkov využívať moderné informačné technológie.

V súčasnosti si obce a mestá individuálne obstarávajú a následne prevádzkujú hardvérovú infraštruktúru a softvérové aplikácie potrebné pre rozvoj týchto elektronických služieb. Napriek obmedzeným rozpočtom najmä menších obcí, je v každom jednotlivom prípade potrebné riešiť otázky správnej implementácie, prevádzkovej podpory, bezpečnosti, školenia oprávnených osôb, prístupových práv a kontrolných mechanizmov. To vedie ku kompromisom medzi potrebami úradov a reálnou úrovňou aplikácií a IT podpory, ktorú majú k dispozícii. Výnimkou však musí byť ochrana osobných údajov občanov a dát firiem, ktorá nikdy nesmie byť kompromisom na úkor bezpečnosti.